Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou porúch pohybového aparátu